6698 SAYILI KANUN GEREĞİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

Ikarus İnsan Kaynakları ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Ikarus HR”), müşterilerinin kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına büyük önem vermektedir. 

Aşağıdaki maddeler, Linkedin (https://www.linkedin.com/company/ikarushr) / Instagram (https://www.instagram.com/wing_ikarus/) / Twitter (https://twitter.com/ikarusHRcom) gibi sosyal medya hesaplarımızdan Ikarus HR çatısı altında yayınlanan Online Webinar davetlerine ilişkin toplanan kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu veri bilgilerinin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğinizi ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konuları içermektedir.

 

1.     Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür.

Ikarus HR olarak, webinar / çevrimiçi etkinlik ve seminer hizmetlerimizden yararlanmak isteyen müşterilerimize karşı doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

2.     Kişisel verilerin işlenmesinde kullanılan yöntem

Ikarus HR, siz müşterilerimizin ve üyelerimizin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

Ikarus HR’ın webinar / online seminer etkinliklerini düzenlemek üzere kullandıkları platformlar; Google (https://policies.google.com/terms?hl=en-US), Instagram(https://help.instagram.com/581066165581870), Zoom (https://zoom.us/terms), TeamLink (https://www.teamlink.co/faq/index.html#meeting-securityvb. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların, reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin Ikarus HR’ın yayınladığı link üzerinden ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de Ikarus HR tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz.

 

 

3.     Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Ikarus HR’ın webinar / online seminer etkinliklerini izlemek üzere paylaşmış olduğu link üzerinden üçüncü taraf sağlayıcılar ile etkileşimlerinizde; ilgili çevrimiçi platform üzerinde görüntü, ses, paylaşmış olduğunuz tüm içerikler kayıt altına alınmakta olup Ikarus HR olarak hizmetlerimizin tanıtımı, sosyal medya paylaşımları, reklam, pazarlama faaliyetlerimizde ilgili üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran sosyal medya hesaplarımıza, sitemize üye olmanız, site ve uygulamalar üzerinden bir demo veya ürün satın almanız ya da satın aldığınız ürünü iptal etmeniz gibi durumlarda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, sitenin ve mobil uygulamasının ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

Ikarus HR sitesinde ve mobil uygulamasında toplanan kişisel bilgiler, müşterilerimizle ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

Ikarus HR bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, siteyi, mobil uygulamasını ve diğer ilgili Ikarus HR ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için kişisel bilgileri kullanabilir.

Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Ikarus HR ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.

Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde ikarushr.com sitesi ve mobil uygulaması, tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanız için info@ikarushr.com adresine bildirimleri istemediğinize dair mail iletmeniz yeterlidir.

4.     Kişisel verilerinizin aktarıldığı kurumlar ve aktarım amacı

Ikarus HR, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki / yurt dışındaki kişi ve kurumlarla müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki / yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

Açık rıza olmaksızın Ikarus HR’ın kişisel verilerinizi işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür.

5.     Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

Ikarus HR olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı hatırlatmak isteriz:

·       a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       e) nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

6.     Kişisel Veri İşleme Süresi

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan süreler uyarınca ve azami olarak yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

7.     Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Başvuru Hakkınız

Ikarus HR olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu yükümlülük çerçevesinde, bilgileriniz değiştiğinde onları güncelleyebilmemiz için ikarushr.com websitemiz üzerinde bulunan iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Bunun dışında yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarınızı kullanmak istediğinizde ikarushr.com adresinde belirtilen posta adresine iadeli taahhütlü kargo / posta yoluyla yazılı olarak “KVKK ya ilişkin talep” notu ile bize müracaat edebilirsiniz. Ikarus HR olarak, mevzuatta kişisel verilerle ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik sonrasında gerekli güncellemeleri yapacağımızı taahhüt ederiz.

Kişisel Verileri Ikarus HR tarafından işlenen müşterilerimiz tarafından yapılacak şikâyetler, Ikarus HR tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Ancak ek bir maliyet doğması halinde, Ikarus HR’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Müşterilerimiz, talep ve şikâyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ikarushr.com adresinde belirtilen posta adresine iadeli taahhütlü kargo / posta yoluyla yazılı olarak “KVKK ya ilişkin talep” notu ile yapabilecektir. Bu kapsamda, “5. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız” başlığı altında sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte aşağıda belirlenen yöntemler ile Ikarus HR’a iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan ve zaman içerisinde güncellenebilecek olan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres: Hasanpaşa Mah. Nabizade Sokak No:82/1 Kadıköy / İstanbul (İstanbul Ticaret Sicili No: 153666-5, Mersis No: 0465085826200001)

 

(ii) Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden tarafımıza göndereceğiniz e-posta ile (lütfen kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz)

E-posta adresi: wing@ikarushr.com

 

(iii) Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ileriki süreçte belirlenebilecek diğer yöntemler.